Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

RETROMANIA§ 1

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Klientów Sklepu Internetowego RETROMANIA oraz Użytkowników serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.retromania.pl (dalej Serwis), w tym prowadzonego pod ww. adresem sklepu internetowego (dalej Sklep), wypełniając wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), publikujemy niniejszy dokument zwany dalej „Polityką Prywatności”, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym zasady ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania.

§ 2

 1. Zasadom Polityki Prywatności podlega każda osoba korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usług Sklepu, jak również każdy użytkownik Serwisu lub Sklepu, zwani dalej „Klientem”, w zakresie, w jakim udostępniają dane osobowe swoje lub innych osób.

 2. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 3. Każda osoba udostępniająca dane osobowe powinna zapoznać się z Polityką Prywatności i sprawdzić czy ją akceptuje.

 4. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu: Aleksandra Olejniczak, adres: Puszczykowo 62-040, ul. Mickiewicza 17 , NIP 673-170-52-09, dane kontaktowe: aleks.olejniczak@gmail.com.§ 3

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do skorzystania z Serwisu lub usług Sklepu, w szczególności w celu:

 1. złożenia zamówienia,

 2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 3. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

 4. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 5. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep

 6. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 2. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem. Klientowi w każdym czas przysługuje prawo do cofnięcia zgody poprzez kontakt z Administratorem pod adresem email: aleks.olejniczak@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

§ 4

Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem i realizujące niektóre zamówione usługi, takie jak serwis IT, serwis obsługujący płatności Shoper Płatności, firmy obsługujące przesyłki kurierskie, firmy przewozowe lub spedycyjne, firmy prowadzące obsługę księgowo-rachunkową lub obsługę prawną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji danej usługi. Dane podane w trakcie składania zamówienia w zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki dane te przekazywane są następującym przewoźnikom/firmom kurierskim:

 1. Poczta polska

 2. Ups

 3. Tnt

 4. Inpost

 5. Dhl

 6. Dpd

 7. Fedex

 8. Geis

§5

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one niepoprawne;

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych;

 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź nie są już niezbędne do celów, do których zostały pobrane, lub zgoda na ich przetwarzanie została przez Klienta cofnięta a jednocześnie brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych;

 5. ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje ich prawidłowość – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzania jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw, o którym mowa w pkt a) – do czasu jego rozpoznania.

Powyższe prawa realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem wskazanym w § 2 ust. 4 lub pod adresem mailowym aleks.olejniczak@gmail.com.

 1. Każdy, kto uważa, że jego dana osobowe przetwarzane są przez Administratora w niewłaściwy sposób, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

 1. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Administrator posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i przepisów prawa krajowego oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Sklep jednocześnie informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 7

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 8

Administrator przechowuje dane osobowe w zakresie i przez okres niezbędny dla obsługi złożonego zamówienia oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy oraz obwiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), a także przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego okres przechowywania danych osobowych wydłuża się do momentu wykonania prawomocnego wyroku sądowego lub ugody sądowej.

 

Cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do retromania.pl
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
retromania.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie na stronie naszego sklepu stosujemy pliki cookies. Oznacza to, że w przypadku korzystania z naszej witryny będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

 

 

Pliki cookie możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Jak zmienia się ustawienia cookie?

Google Chrome

Klikamy w menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: usuwania, domyślne blokowanie itp.

Internet Explorer

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. Ustawiamy opcję: Akceptuj ciasteczka.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl